Vilken sorts blomjord ska jag använda till min hortensia?

Vilken sorts blomjord ska jag använda till min hortensia?

Det finns speciell hortensiajord på marknaden. Jorden består av högvärdiga, naturliga ämnen såsom torvströ, torvmull, lera, expanderade lerpellets och näring. Dessa beståndsdelar ger frisk tillväxt och imponerande blomsterprakt.