Hvilken pottejord er best å bruke for en hortensia?

Hvilken pottejord er best å bruke for en hortensia?

Det finnes spesiell pottejord for hortensiaer. Denne er satt sammen av naturlige råvarer av høy kvalitet, som torvstrø, hagetorv, leire, utvidet leiregranulat og næringsstoffer. Ingrediensene sikrer en sunn vekst av planten og en imponerende frodig blomsterprakt.